Otevírací doba: Neděle 9:30 - 11:30

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou

Novodobá historie sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou se začala psát na podzim r. 1999, kdy uspořádali v Rychnově - tehdy ještě Potštejnští - první ze svých zářijových akcí pro veřejnost, za účasti duchovního z Latinské Ameriky. Nedlouho poté se pak sbor přesunul do Rychnova natrvalo. První nedělní shromáždění Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou se  konalo ještě téhož roku v prosinci – v prostorách Národního domu.

Sbor se ve městě rychle adaptoval a hned nadcházejícího roku v Rychnově uskutečnil množství nejrůznějších aktivit (např. Nový život 2000, promítání filmu Ježíš, přednášky na školách společnosti ACET, slavnostní shromáždění ke 130. výročí obnovení JB v Čechách, aj.), k tomu se podařilo pronajmout kancelář na rychnovské radnici, kde vzniklo Křesťanské centrum. V roce 2001 akce pro veřejnost pokračovaly, shromáždění se konala již výhradně v Rychnově a jméno sboru se změnilo na Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou.

Na jaře roku 2002 udělali Rychnovští další krok k přiblížení se veřejnosti, a to rovnou dvěma výraznými akcemi. První z nich bylo zapojení do křesťanského projektu "K-help", který velmi viditelně zasáhl mnohá místa regionu (Rychnov, Solnice, Česká Skalice…), v nichž děti amerických vojáků z evropských základen na vlastní náklady budovaly dětská hřiště ve školách a školkách. Prostřednictvím druhé z výše zmiňovaných akcí - K-festivalu - pak městu nabídli množství koncertů, amatérských divadelních vystoupení či přednášek na školách. Během této třídenní akce do města přijelo několik desítek mladých křesťanů z celé republiky, kteří místní Jednotě pomáhali s organizací. V dalších měsících sbor pokračoval v započaté službě uprchlíkům v kosteleckém Azylovém pobytovém středisku, ke sboru se připojila skupina bratří a sester z dobrušské kazatelské stanice a nedělní shromáždění se přesunula do hlavního sálu rychnovského kina.

Rok 2003 přinesl pokračování K-festivalu s mnoha doprovodnými akcemi nejen kulturního a sportovního zaměření, ale také s ukázkami break dance či službou v místním penzionu pro seniory. Na podzim sbor opět navázal na již tradiční akce „V rytmu Latinské Ameriky“ a za spolupráce s kostarickým pastorem Albertem Diazem uspořádal dvoutýdenní cyklus aktivit pro veřejnost s názvem „Život plný života“. Ještě na podzim se sbor pustil do pořádání kurzů Alfa, nadále pokračovala služba uprchlíkům. Sborová činnost se však nesoustředila pouze na vlastní projekty. Členové rychnovské Jednoty se podíleli, ať už fyzicky či finančně, na mnoha dalších akcích a projektech v rámci celé Jednoty bratrské či jiných křesťanských denominací v České republice.

Výraznou změnu v životě sboru přinesl rok 2005, kdy došlo k oddělení dobrušské kazatelské stanice. Vznikl tak samostatný Sbor Jednoty bratrské v Dobrušce se zaměřením pouze na Dobrušku a okolí. Rychnovský sbor následně prošel několika dalšími změnami. Ty se týkaly nejprve stěhování do nových prostor a v půlce roku 2006 i změny správce sboru. Od září 2006 tak na dlouholetou službu Daniela Heřmana navázal kazatel Jiří Bárta. Společenství čítající čtyřiatřicet lidí (členů, hostů a dětí) v tomto roce městu přineslo několik akcí pro děti (Aprílový karneval, Drakiáda, Cesta broučků s lampiónky) a pro širokou veřejnost (cestopisné večery o Kambodži a ostrovech Borneo a Banggi).

V roce 2007 pokračovalo otevírání sboru široké veřejnosti. Významným prvkem byla služba sboru mládeži. Místní samospráva proto oslovila členy sboru aktivně se podílející na aktivitách pro mladou generaci s tím, zda by nechtěli provozovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Po modlitbách a potvrzení od Boha bylo ke konci roku 2007 založeno členy sboru občanské sdružení Od pěti k deseti (dnes fungující pod názvem OD5K10). Členové sdružení a sboru strávili první měsíce roku 2008 stovky dobrovolnických hodin v prostorách, které pro činnost mládeži výhodně pronajalo Město Rychnov nad Kněžnou. 1. dubna 2008 pak proběhlo slavností pootevření Centra 5KA, které od té doby nabízí své služby neorganizované mládeži v Rychnově nad Kněžnou ve věku 11-26 let. Zpočátku Centrum 5KA fungovalo jen za pomocí dobrovolníků a dva dny v týdnu na šest hodin. Postupně se otevírali cesty k lepšímu financování i zapaleným zaměstnancům - v zaří 2008 byl zaměstnán první zaměstnanec, v roce 2009 pak další dva. V roce 2010 došlo k přeměmně tehdy preventivně-volnočasového Centra 5KA na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA. Otevřely se dveře k velkým grantům a profesionalizaci služby, která si však podržela výrazně křesťanský charakter dodnes a ročně osloví více než 150 mladých v Rychnově nad Kněžnou. Činnost OD5K10, o.s. byla později rozšířena o semináře primární prevence na ZŠ a SŠ na Rychnovsku (od roku 2008 každoročně osloveno cca 1000 žáků a studentů ročně na asi 10 školách), tábor ve spolupráci s OSPOD Rychnov nad Kněžnou, prázdninové English campy a Service Projecty a v posledních letech (2012 a 2013) i volnočasové aktivity spojující děti ze sociálně vyloučených lokalit a většinové společnosti.

V dubnu 2008 také odstartoval klub maminek s dětmi Rybka, kde se začaly scházet maminky na mateřské a rodičovské dovolené se svými dětmi. Příjemná atmosféra v prostorách Centra 5KA i program pro děti vedly k rozšíření na dva dny v týdnu a z klubu se stalo Rodinné Centrum. To začalo pořádat semináře o výchově a zdraví dětí, financích, závilostech za pomocí různých odborníků. Také se rozšířilo pořádání jednorázových akcí pro celou rodinu - přibylo výtvarné řádění v parku a dál pokračovalo pořádání úspěšné Drakiády a Průvodu broučků s lampiónky.

Těžké období pro sborový život přišlo na konci roku 2010, kdy se odhalilo morální selhání správce sboru. Následovalo těžké období zejména pro dlouholeté členy sboru. Mnozí však z toho období mohli vzít i něco dobrého a znovu se ukotvit ve vztahu s Bohem, který je nad všechna selhání. Novým správcem sboru se od 21. 1. 2012 stal Mgr. Martin Vlasák. Díky nasazení mnohých členů byla možné zachovat většinu aktivit směřovaných ven směrem k lidem v našem městě - mnohé aktivity naopak dále rostly - zejména aktivity OD5K10, o.s. Roky 2011 a 2012 tak byly roky konsolidace sborového života. Společně jsme obnovili naše členství uzavřením společné smlouvy před Bohem na letní sborové dovolené. Mnozí cítili, že právě tam jsme se odrazili ode dna. Závěr roku 2012 a první polovina roku 2013 byla ve znamení růstu zájmu nejen o volnočasové a sociální aktivity sboru a jím založených organizací, ale především zájmem mnohých o vztah s Bohem. Tak se zvedla účast na nedělních shromážděních sboru na cca 20-25 dospělých členů. Mnozí nově příchozí deklarovali svou touhu přijmout sbor jako svůj duchovní domov a připojit se ke sborové smlouvě a společně tak sloužit našemu Bohu a městu. V letech 2013-2020 sbor uspořádal každý rok kurzy Alfa, kde desítkám lidí zprostředkoval možnost přemýšlet o křesťanství a vztahu s Bohem nenáboženským způsobem. Někteří skrze tyto kurzy zažili setkání s Bohem a dodnes jsem součástí sboru i aktivit OD5K10 namířených směrem k lidem okolo nás.

V roce 2015 Sbor zakoupil budovy části bývalé hasičské zbrojnice v čirším centru Rychnova n. Kn. Tuto budovu se pak díky mnoha dárcům a grantům EU, KhK i Města Rychnov podařilo zrekonstruovat (2019) a dnes je plně využita pro poskytování sociálních služeb OD5K10 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Centrum 5KA a Občanské poradny Rychnov nad Kněžnou. V současné době (jaro 2020) hledáme využití i pro druhou, nezrekonstruovanou část budovy tak, aby sloužila lidem okolo nás. To, že se podařilo opravit první z obou budov, považujeme za Boží zázrak a jsme za to nesmírně vděčni.

V současné době aktivity sboru a jím založených organizacích osloví asi 2000 lidí ročně. Pravidelně pracujeme asi s 50 lidmi, kteří mají zájem o naší pravidelnou službu. Sbor samotný pak tvoří asi 20 dospělých lidí, kteří aktivně slouží svému okolí a 8 dětí.