Otevírací doba: Neděle 9:30 - 11:30
Projekt školky MŠ Velrybka

MŠ Velrybka, byty a zázemí terénní sociální služby PATMOS

Sbor Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou působí v Rychnově nad Kněžnou již 23 let. Více než 15 let provozujeme Rodinné centrum Rybka pro rodiče s malými dětmi a seniory, v roce 2023 jsme zřídili Mateřskou školu Velrybka, komunitní křesťanskou školku pro 12 dětí. V roce 2008 naši členové založili OD5K10, spolek, který provozuje sociální služby a další aktivity pro všechny generace potřebných lidí na Rychnovsku. Ročně různými způsoby pomůžeme více než 2000 lidem v našem okolí.

Chceme, aby se naše aktivity pro naše okolí rozvíjely, a proto jsme se rozhodli pro výstavbu nového polyfunkčního domu v centru Rychnova nad Kněžnou – hned vedle námi již zrekonstruované budovy (tzv. bývalá hasičárna, úspěšně jsme zrekonstruovali v roce 2019).

V této budově bude mít nové zázemí naše Mateřská škola Velrybka, kde nově nabídneme celkem 24 míst. Dále v budově bude 5 nájemních bytů, které nabídneme v dostupném režimu rodinám s dětmi, seniorům a odborníkům – sociálním pracovníkům, učitelům a dalším. Věříme, že právě dostupné bydlení za přijatelnou cenu je jednou velkých potřeb na Rychnovsku. V posledním patře budou mít zázemí pracovníci naší terénní služby PATMOS určené k pomoci zejména osamělým seniorům.

Projekt školky MŠ Velrybka

V tuto chvíli (jaro 2024) je hotová studie proveditelnosti celého projektu a máme předběžná povolení různých dotčených orgánů (památkáři, sousedé, územní plánování, a další).

Náklady projektu byly vyčísleny na více než 50 miliónů Kč. Tuto astronomickou sumu nejsme schopni ufinancovat sami, i když už několik miliónů se podařilo z různých zdrojů sehnat. V současné době dále jednáme s různými institucemi o podpoře tohoto projektu. Je nám nad slunce jasné, že pro realizaci tohoto projektu budeme potřebovat mnoho malých i velkých dárců. Věříme, že tím, že aktivity v této nové budově budou sloužit široké veřejnosti, najdou se další lidé a subjekty, kteří projekt rádi podpoří. Pravidelná podpora dárců nám také umožní získání a splácení úvěru, kterým budeme stavbu nové budovy financovat.

Své dary můžete posílat na transparentní účet u Fio banky č. 2402123598 / 2010.

TRANSPARENTNÍ ÚČET !

200

Jednota bratrská Rychnov nad Kněžnou

500

Jednota bratrská Rychnov nad Kněžnou

1000

Jednota bratrská Rychnov nad Kněžnou

2000

Jednota bratrská Rychnov nad Kněžnou

5000

Jednota bratrská Rychnov nad Kněžnou

Už nyní na transparentní účet posílá pravidelně své dary více než 100 lidí z celé české republiky – někteří posílají 50 Kč a jiní více než 2000 Kč měsíčně. Evidujeme i několik stotisícových darů. Vděční jsme však za každého dárce – moc děkujeme!

Rádi Vám samozřejmě vystavíme potvrzení o daru pro účely daňového přiznání – snížení daňového základu při ročním zúčtování.

Další informace o celém projektu Vám rád poskytne správce Sboru Jednoty bratrské v Rychnově nad Kněžnou, Mgr. Martin Vlasák – 728 939 412, sbor@jbrychnov.cz.