Kněz nováček

Nováček mezi knězi sloužil svoji první mši a měl takovou trému, že skoro nemohl mluvit. Po mši se zeptal svého zkušenějšího kolegy, jaký byl jeho výkon. Ten mu odpověděl: "Když mám strach, že na kazatelně znérvózním, postavím sklenici s vodkou vedle sklenice vody. Pokud cítim, že začínám být nervózní, usrknu si." Další neděli se náš nováček zařídil podle rady svého kolegy. Na začátku kázání opět cítil trému, a tak se napil.Pak už bez problému jen mluvil a mluvil a mluvil. Po mši, při návratu do zakristie, našel na dveřích tyto poznámky:

Svatba v Káni Galilejské

Ráno po svatbě v Káni
Galilejské... Hosté se pomalu 
probouzejí, většina z nich se 
drží za hlavu a sténá. Jeden zvláště 
"prejásaný a prepitý" 
muž prosí: "Já mám takovou žízeň! Skočte 
někdo pro vodu..." Ježíš se 
zvedne, že tedy půjde, když vtom 
všichni svorně vykřiknou: "NE! Ty už ne..."

Děti píší vzkazy pastorovi...

Děti píší vzkazy pastorovi... Milý pastore,
...vím, že Bůh miluje každého. On ale nikdy nemusel žít s mou sestrou. Arnold (8 let).
...můžeš prosím v neděli kázat o tom, že Peter Peterson byl celý týden hodný? Jmenuji se Peter Peterson. Tvůj Pete (9 let).

Proč Bůh nemá titul CSc.

1.Má jenom jednu známou publikaci.
2.Ta je v hebrejštině.
3.Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom?
7.Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty. 

Jak se pozná, že jste v nesprávné církvi?

- Pastor oslovuje Boha zásadně jako „Jehovu“ a lidem ve shromáždění říká „svědci“.
- Při kázání se o 10 přikázáních mluví jako o 10 Božích návrzích.
- Členky chválícího kvarteta jsou všechny vdané. Ehm, všechny za pastora sboru.
- Ze stolu Páně zmizel kříž… Namísto něj se tam objevila bronzová pyramida.
- Sbor zaměstnává senior pastora, pomocného pastora a socio-pastora.
- Při Večeři Páně každý přispívá na svůj pohárek. Na oplátku dostane poukázku „Druhý drink zdarma“.
- Během bohoslužby jsou jednotlivci zváni na pódium na tzv. Karaoke chvály.
- Pořadatelé se vás u vchodu do modlitebny ptají, jestli preferujete nekuřáckou nebo kuřáckou část sálu.
- Pastor plamenně káže o starověkých herezích a staršovstvo žádá, aby byly zařazeny do sborového „Čemu věříme“.